VVAK - Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld

Welkom op de website van de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld (VVAK). De VVAK is een wetenschappelijke beroepsvereniging, die zich ten doel stelt de kwaliteit van het beroep vertrouwensarts te bewaken en de belangen van de vertrouwensarts te behartigen. Vertrouwensartsen zijn werkzaam bij Veilig Thuis en zijn geschoold in de discipline medische kindermishandeling en huiselijk geweld.

De VVAK is één van de 9 wetenschappelijke verenigingen die aangesloten is bij de KAMG. Artsen werkzaam bij deze wetenschappelijke verenigingen zetten zich dagelijks in voor een gezonde bevolking in Nederland, werkzaam in de publieke gezondheid. 

 

 

 

 

Actueel

8 december 2020 informatiebijeenkomst 2 jarige opleiding voor vertrouwensartsen

Datum: 09 november 2020
Goed nieuws! In september 2021 start een nieuwe tweejarige opleiding voor vertrouwensartsen. Basisartsen en beginnend vertrouwensartsen kunnen dan een volledig gesubsidieerde opleiding volgen bij de NSPOH (Netherlands...

GGD GHOR bericht over de nieuwe opleiding bij de NSPOH voor vertrouwensartsen

Datum: 26 oktober 2020
Vertrouwensartsen krijgen nieuwe opleidingIn september 2021 start een nieuwe tweejarige opleiding voor vertrouwensartsen. Basisartsen en beginnend vertrouwensartsen kunnen vanaf dan de benodigde sociaal-medische exper...

Medisch Contact bericht over de nieuwe opleiding voor vertrouwensartsen

Datum: 23 oktober 2020
Vertrouwensartsen krijgen erkenningVertrouwensartsen zijn nu na hun opleiding nog steeds basisarts. Maar dat verandert nu de opleiding wordt vernieuwd en vertrouwensarts een erkend deskundigheidsgebied wordt binnen Ma...

Agenda

8 december 2020 informatiebijeenkomst 2 jarige opleiding voor vertrouwensartsen

Datum: 09 november 2020
Categorie: Agenda
Goed nieuws! In september 2021 start een nieuwe tweejarige opleiding voor vertrouwensartsen. Basisartsen en beginnend vertrouwensartsen kunnen dan een volledig gesubsidieerde opleiding volgen bij de NSPOH (Netherlan...

Sept 2021 Start opleiding tot vertrouwensarts bij de NSPOH

Datum: 26 oktober 2020
Categorie: Agenda
In september 2021 start de nieuwe opleiding voor vertrouwensartsen. Voor meer informatie: info@vertrouwensartsen.nl en/of http://www.nspoh.nl/nieuwe-opleiding-vertrouwensartsen/

VVAK studiedag: De vertrouwensarts en nieuwe ontwikkelingen anno 2020

Datum: 11 september 2020
Categorie: Agenda
VVAK studiedag 5 november 2020“De vertrouwensarts en nieuwe ontwikkelingen anno 2020”U heeft de mogelijkheid om online deel te nemenGeaccrediteerde scholingsdag voor vertrouwensartsen Veilig ThuisLocatie: Almere of on...