VVAK - Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling

Woord van de voorzitter

Welkom op de website van de Vereniging Vertrouwensartsen inzake Kindermishandeling (VVAK). We zijn erg verheugd met de update van onze website. De website is nu ook goed te lezen en te gebruiken op een smartfoon en tablet. Naast nieuws en actualiteiten mbt de beroepsvereniging van vertrouwensartsen treft u ook algemene informatie aan over onderwerpen en problematiek met betrekking tot het werk vertrouwensarts werkzaam bij Veilig Thuis, het meld en advies punt voor kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling.

Binnen het bestuur van de VVAK spelen de volgende actuele onderwerpen:

Het bestuur van de VVAK is nauw betrokken bij de politieke discussie omtrent het optimaal inzetten van het gebruik van de Meldcode.De VVAK werkt hierbij nauw samen met het artsenoverleg van de KNMG en de juristen van de KNMG.

De Meldcode is van kracht voor iedere professional die met signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt geconfronteerd bij kinderen, jeugdigen of volwassenen.

De VVAK is betrokken bij het vorm te geven van de 24/7 inzetbaarheid van de vertrouwensarts in alle Veilig Thuis regio's. VVAK is hierover o.a. in gesprek met de VNG en de managers van Veilig Thuis.

De VVAK is aangesloten bij de KAMG (koepel organisatie arts maatschappij en gezondheid) en neemt deel aan gezamenlijke visievorming gericht op het doen van onderzoek, tot stand brengen van de opleidingen het organiseren van het KAMG Jaarcongres.

Recent is er een leerzame KAMG middag geweest met als thema 'Vakmanschap'. De VVAK bereidt een gezamenlijke studiemiddag voor met het LECK (Landelijk Expertise Centrum kindermishandeling) in oktober a.s. om de expertise en visie van LECK en VVAK zoveel mogelijk af te stemmen.

Op 13 oktober vindt onze halfjaarlijkse wetenschappelijk VVAK vergadering plaats, deze keer in Amersfoort. De onderwerpen voor deze dag zijn nog niet bekend maar het belooft weer een leerzame dag te worden. Via deze website zullen we u regelmatig blijven informeren over onze beroepsvereniging.

Voorzitter VVAK

Actueel

Handreiking Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

Datum: 05 december 2016
November 2016: Onderstaande handreiking is opgesteld door Ministerie van VWS: handreiking-toestemmingsvereiste-voor-hulp-bij-kindermishandeling.pdf

Praktische steun voor huisartsen: kindermishandeling samen aanpakken

Datum: 12 september 2016
  Als huisarts heeft u een belangrijke rol in het signaleren van kindermishandeling, omdat u zicht heeft op het kind én op de andere gezinsleden. De praktijk leert dat kindermishandeling lastig te herkenn...

proefschrift 'Medically unexplained physical symptoms in primary care. Identification, management and societal aspects'

Datum: 12 september 2016
Promotie Madelon den Boeft VUmc 8 september 2016 | Bijeenkomst Op donderdag 8 september om 11.45 uur promoveert Madelon den Boeft op haar proefschrift 'Medically unexplained physical symptoms in primary ca...

Agenda

ALV VVAK voor leden

Datum: 10 januari 2017
Categorie: Agenda
vanaf vandaag is het voor VVAK leden mogelijk om je aan te melden voor de ALV op 21 maart voorafgaand aan de scholingsdag. Voor meer informatie: zie ledenlogin van de VVAK website

VVAK-dag 21 maart 2017

Datum: 10 januari 2017
Categorie: Agenda
De wetenschappelijke vergadering van de VVAK in het voorjaar van 2017 vindt plaats op dinsdag 21 maart 2017. Lokatie: De Soesterduinen in Soest. Het onderwerp van deze scholingsdag is bekend: handelen van ...

LECK congres 9 februari 2017

Datum: 04 december 2016
Categorie: Agenda
Kaartverkoop LECK-congres 9 februari 2017 is geopend!   Het LECK congres wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met het Centrum Seksueel Geweld Utrecht. Het congres, met de titel ” Seksueel Misbru...