VVAK - Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld

Woord van de voorzitter

 

Welkom op de website van de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld (VVAK). De VVAK is een wetenschappelijke beroepsvereniging, die zich ten doel stelt de kwaliteit van het beroep vertrouwensarts te bewaken en de belangen van de vertrouwensarts te behartigen.

In het voorjaar en de zomer van 2018 zijn er veel ontwikkelingen op het terrein van de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. De VVAK is volop in gesprek diverse professionele partners.

Onlangs werd prof. dr. Elise van de Putte, kinderarts sociale pediatrie en medisch hoofd ambulante zorg bij het UMC, benoemd tot hoogleraar. Met haar nieuwe leerstoel Life Cycle Pediatrics gaat ze zich richten op de ontwikkeling van het kind in de volle breedte. de oratie vindt plaats op 6 juli 2018. De VVAK wil haar van harte feliciteren met haar benoeming. (voor meer informatie zie agenda)

Op 29 mei heeft de VVAK een visiedag gehad en vanuit bijna alle Veilig Thuis organisaties was een of meerdere vertrouwensartsen aanwezig. Het was de aftrap van de ontwikkeling van een nieuwe visiedocument.

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis coördineert de ontwikkeling van het nieuwe Handelingsprotocol Veilig Thuis. Alle beroepsgroepen binnen Veilig Thuis zijn vertegenwoordigd in de totstandkoming van dit nieuwe document. Zodra het gepubliceerd kan worden zullen we dit ook  kenbaar maken via deze website.

Deze week publiceerde de Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016. In deze monitor constateerde de Nationaal Rapporteur dat 85 procent van de meisjes in de gesloten jeugdhulp (de zwaarste vorm van hulpverlening) deze hulp ontvangt voor seksueel geweld. Er is tot nu toe geen landelijk beeld van waarvoor kinderen jeugdhulp krijgen. Datzelfde geldt voor een betrouwbaar landelijk beeld van het aantal meldingen en onderzoeken bij Veilig Thuis. Daarom deed de Nationaal Rapporteur in zijn rapport een aantal aanbevelingen over registratie én over vervolgonderzoek, die op brede steun konden rekenen van verschillende organisaties uit het veld. Voor meer informatie en het downloaden van het rapport en de factshee, zie kopje NIEUWS.

Op 2 juli publiceert de KNMG het afwegingskader en stappenplan bij KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Wanneer moet je als arts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis? Een nieuw afwegingskader biedt artsen vanaf 2 juli 2018 meer houvast bij het nemen van de beslissing om te melden.  Voor meer informatie verwijs ik u naar ons iten "nieuws" en de website van de KNMG.

 

Met vriendelijke groet

 

Jolande Schoonenberg

Voorzitter VVAK

Actueel

Publicatie afwegingskader en stappenplan KNMG Meldcode

Datum: 03 juli 2018
Het afwegingskader en stappenplan bij de KNMG meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is vandaag gepubliceerd. Hierbij de link: https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/nieuw-afwegingskad...

Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen

Datum: 28 juni 2018
Brede steun voor aanbevelingen Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen Nieuwsbericht | 28-6-2018 | 16:00 Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar publiceerde eerder deze week de Slachtoffermonitor seksueel ge...

Afwegingskader en stappenplan KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld, publicatie op 2 juli 2018

Datum: 28 juni 2018
28 juni 2018 Nieuw afwegingskader en stappenplan bij KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld Wanneer moet je als arts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Vei...

Agenda

LECK Congres 4 oktober 2018

Datum: 04 september 2018
Categorie: Agenda
PROGRAMMA LECK SCHOLINGSDAG MET VERTROUWENSARTSEN Voor aanmelden zie www.LECK.nu Datum: Donderdag 4 oktober 2018Tijd: 14.00-18.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)Locatie: UMCU Utrecht, Matthias van GeunsgebouwBolognalaa...

Save the date: VVAK-dag donderdag 11 oktober 2018

Datum: 23 maart 2018
Categorie: Agenda
De najaars VVAK schlolingsdag is op donderdag 11 oktober 2018 in de Amershof te Amersfoort. Het onderwerp en de sprekers zijn nog niet bekend. Via deze site houden we u op de hoogte.

VVAK geaccrediteerde NVK scholing Obesitas 15 maart 2018

Datum: 22 februari 2018
Categorie: Agenda
  15 maart 2018, Madurodam, Den Haag   NVK Jubileumsymposium Obesitas ‘Obesitas, een groot probleem klein maken en klein houden’! Obesitas is een toenemend p...