VVAK - Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld

Welkom op de website van de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld (VVAK). De VVAK is een wetenschappelijke beroepsvereniging, die zich ten doel stelt de kwaliteit van het beroep vertrouwensarts te bewaken en de belangen van de vertrouwensarts te behartigen.

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) heeft het nieuwe Handelingsprotocol Veilig Thuis gepubliceerd. Alle beroepsgroepen binnen Veilig Thuis zijn betrokken bij de totstandkoming van dit nieuwe document.

In december 2018 heeft de KNMG de verbeterde KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd.

Ook is in december 2018 de richtlijn signalereing van ouderenmishandeling van de NVKG gepubliceerd.

 

 

Actueel

Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019

Datum: 02 januari 2019
Het Handelingsprotocol vormt een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en draagt bij aan het vergroten van eenduidigheid in het optreden van de VT’s. Voor de medewerkers van Veilig Thuis geeft dit p...

Richtlijn vermoeden van Ouderenmishandeling in het medisch-specialistisch zorgdomein

Datum: 21 december 2018
Startpagina - Vermoeden Ouderenmishandeling   Algemeen Verantwoording Richtlijn Vermoeden van Ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomein Startpagina ...

De verbeterde KNMG Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Datum: 20 december 2018
Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen en volwassenen die schade door kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen oplopen. Maar de afweging of en hoe u actie onderneemt, is vaak niet eenvoudig. U ziet signalen, ...

Agenda

Behandeling van Traumagerelateerde dissociatie

Datum: 26 november 2018
Categorie: Agenda
Op 14 maart 2019 biedt uitgeverij Mens! een door de VVAK  met 6 algemene punten geaccrediteerde scholing aan: Een van de grootste uitdagingen bij het werken met een complexe dissociatieve stoornis is om een b...