VVAK - Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld

Welkom op de website van de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld (VVAK). De VVAK is een wetenschappelijke beroepsvereniging, die zich ten doel stelt de kwaliteit van het beroep vertrouwensarts te bewaken en de belangen van de vertrouwensarts te behartigen.

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) heeft het nieuwe Handelingsprotocol Veilig Thuis gepubliceerd. Alle beroepsgroepen binnen Veilig Thuis zijn betrokken bij de totstandkoming van dit nieuwe document.

In december 2018 heeft de KNMG de verbeterde KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd.

Ook is in december 2018 de richtlijn signalereing van ouderenmishandeling van de NVKG gepubliceerd.

 

 

Actueel

Reactie bestuur op publicatie in De Gelderlander 6 april 2019

Datum: 06 april 2019
De beroepsvereniging van vertrouwensartsen werkzaam bij Veilig Thuis is zich bewust van de complexiteit van casuïstiek waar mogelijke onveiligheid van chronisch zieke kinderen aan de orde is. Deze complexiteit he...

Nieuw verschenen: Praktijkboek Praten met Kinderen over Kindermishandeling

Datum: 01 april 2019
Afgelopen vrijdagmiddag  29 maart 2019is onder veel belangstelling bovenstaand boek gepresenteerd met een presentatie door de auteur, Marike van Gemert en een groep van ervaringsdeskundigen  die met veel cit...

Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019

Datum: 02 januari 2019
Het Handelingsprotocol vormt een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en draagt bij aan het vergroten van eenduidigheid in het optreden van de VT’s. Voor de medewerkers van Veilig Thuis geeft dit p...

Agenda

KAMG Congres 2019 22 november

Datum: 16 juli 2019
Categorie: Agenda
Artsen Maatschappij en Gezondheid beschermen en bevorderen hun gezondheid Onze samenleving kent veel kwetsbare groepen en personen. Hier iets aan doen, is een van de belangrijkste opgaven van artsen maatschappij en g...

Module FMEK van de NSPOH

Datum: 08 juli 2019
Categorie: Agenda
  Forensisch medische expertise bij kinderen      Jaarlijks worden bijna 120.000 gevallen van kindermishandeling gemeld. Vergroot en verdiep je expertise op dit gebied! Je leert o.a. g...

Cursus: gezondheidsrecht voor zorgprofessionals

Datum: 16 mei 2019
Categorie: Agenda
In 2019 organiseert Medilex driemaal de cursus Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals. De cursus wordt door oud-deelnemers goed beoordeeld en aangeraden aan collega’s! Als zorgprofessional krijgt u tijdens uw w...