VVAK - Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld

Woord van de voorzitter

 

Welkom op de website van de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld (VVAK). De VVAK is een wetenschappelijke beroepsvereniging, die zich ten doel stelt de kwaliteit van het beroep vertrouwensarts te bewaken en de belangen van de vertrouwensarts te behartigen.

Als voorzitter van de VVAK heb ik recent meegewerkt aan de televisie uitzending van Zembla over een ernstige vorm van kindermishandeling. Het specifieke thema van het programma is onderzoeken door Veilig Thuis bij vermoedens van Pediatric Condition Falsification, ook bekend onder de naam Münchhausen by proxy. Onze volledige verklaringen over PCF ingebracht in het interview met Zembla kunt u lezen onder de nieuwsberichten (zie hiernaast).

Afgelopen herfst is op de ALV besloten dat de naam van onze beroepsvereniging gewijzigd wordt in: Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld. Sinds de transitie van 2015 is ons werkgebied verbreed en zijn we niet alleen bij minderjarigen betrokken maar bij alle situaties van zorgen over kindermishandeling en huiselijk geweld, inclusief vermoedens van ouderenmishandeling.

De VVAK is momenteel nauw betrokken bij het aanscherpen van de meldcode middels de nieuwe wetgeving; het zogenaamde afwegingskader. De VVAK werkt hierbij nauw samen met het artsencoalitie van de KNMG en de juristen van de KNMG.

Het vorm geven van de 24/7 inzetbaarheid van de vertrouwensarts in alle Veilig Thuis regio’s is volop in ontwikkeling. VVAK is nauw betrokken bij de implementatie en doorontwikkeling met de VNG en de managers Veilig Thuis. In vele regio’s is er een uitstekende 24/7 bereikbaarheid van de vertrouwensartsen.

De VVAK is aangesloten bij de KAMG (koepel organisatie arts maatschappij en gezondheid) en neemt deel aan gezamenlijke visievorming gericht op het doen van onderzoek, tot stand brengen van de opleidingen Arts en Maatschappij, waarin de vertrouwensarts een aparte profiel opleiding zal zijn, en het organiseren van het KAMG Jaarcongres. Op 24 november heeft de VVAK bijgedragen aan enkele workshop op dit congres.

Op 20 november is de Handreiking strafbare kindermishandeling gelanceerd, zie “nieuws”. Een mooie samenwerking tussen veilig Thuis, OM, politie Raad voor de Kinderbescherming , politie en reclassering.

De VVAK heeft een nauwe samenwerking met het Landelijk Netwerk Directeuren Veilig Thuis gericht de kwaliteit van het uitvoerend werk en de rol van de vertrouwensartsen hierin gericht op het tot stand brengen van duurzame veiligheid.

 

Met vriendelijke groet

 

Jolande Schoonenberg

Voorzitter VVAK

Actueel

Grote druk op meldingen kindermishandeling

Datum: 21 maart 2018
Grote druk op meldingen kindermishandeling   Kinder-, jeugd- en vertrouwensartsen zijn bezorgd dat dokters terughoudender worden om vermoedens van kindermishandeling te melden door tuchtzaken en ouders die op...

Dit meisje van 6 was zelf niet ziek

Datum: 12 maart 2018
2018-03-10-vk-dit-meisje-van-6-was-zelf-niet-ziek.pdf Beste lezer van onze website.  Bovenstaande link verwijst naar een stuk uit de Volksrant van zaterdag 10 maart 2017 waarin een collega vertrouwensarts schrij...

Minister wil extra steun voor vertrouwensartsen

Datum: 07 maart 2018
Lees in Medisch Contact: De Jonge wil extra steun voor vertrouwensartsen Vertrouwensartsen die bij Veilig Thuis werken, moeten bij complexe zaken rond vermoedens van kindermishandeling meer ondersteuning kunnen krij...

Agenda

Save the date: VVAK-dag donderdag 11 oktober 2018

Datum: 23 maart 2018
Categorie: Agenda
De najaars VVAK schlolingsdag is op donderdag 11 oktober 2018 in de Amershof te Amersfoort. Het onderwerp en de sprekers zijn nog niet bekend. Via deze site houden we u op de hoogte.

VVAK geaccrediteerde NVK scholing Obesitas 15 maart 2018

Datum: 22 februari 2018
Categorie: Agenda
  15 maart 2018, Madurodam, Den Haag   NVK Jubileumsymposium Obesitas ‘Obesitas, een groot probleem klein maken en klein houden’! Obesitas is een toenemend p...