VVAK - Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling

Woord van de voorzitter

Welkom op de website van de Vereniging Vertrouwensartsen inzake Kindermishandeling (VVAK). We zijn erg verheugd met de update van onze website. De website is nu ook goed te lezen en te gebruiken op een smartfoon en tablet. Naast nieuws en actualiteiten mbt de beroepsvereniging van vertrouwensartsen treft u ook algemene informatie aan over onderwerpen en problematiek met betrekking tot het werk vertrouwensarts werkzaam bij Veilig Thuis, het meld en advies punt voor kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling.

Binnen het bestuur van de VVAK spelen de volgende actuele onderwerpen:

Het bestuur van de VVAK is nauw betrokken bij de politieke discussie omtrent het optimaal inzetten van het gebruik van de Meldcode.De VVAK werkt hierbij nauw samen met het artsenoverleg van de KNMG en de juristen van de KNMG.

De Meldcode is van kracht voor iedere professional die met signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt geconfronteerd bij kinderen, jeugdigen of volwassenen.

De VVAK is betrokken bij het vorm te geven van de 24/7 inzetbaarheid van de vertrouwensarts in alle Veilig Thuis regio's. VVAK is hierover o.a. in gesprek met de VNG en de managers van Veilig Thuis.

De VVAK is aangesloten bij de KAMG (koepel organisatie arts maatschappij en gezondheid) en neemt deel aan gezamenlijke visievorming gericht op het doen van onderzoek, tot stand brengen van de opleidingen het organiseren van het KAMG Jaarcongres.

Recent is er een leerzame KAMG middag geweest met als thema 'Vakmanschap'. De VVAK bereidt een gezamenlijke studiemiddag voor met het LECK (Landelijk Expertise Centrum kindermishandeling) in oktober a.s. om de expertise en visie van LECK en VVAK zoveel mogelijk af te stemmen.

Op 13 oktober vindt onze halfjaarlijkse wetenschappelijk VVAK vergadering plaats, deze keer in Amersfoort. De onderwerpen voor deze dag zijn nog niet bekend maar het belooft weer een leerzame dag te worden. Via deze website zullen we u regelmatig blijven informeren over onze beroepsvereniging.

Voorzitter VVAK

Actueel

Vacature vertrouwensarts Rotterdam

Datum: 24 maart 2017
De missie van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is het stoppen van alle vormen van geweld tegen volwassenen en kinderen. Opheffen van acute onveiligheid en het creëren en borgen van duurzame veiligheid binnen afhan...

Vacature Vertrouwensarts Noord Holland

Datum: 17 februari 2017
GGD Hollands Noorden is de Gemeentelijke Gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Schagen en Den Helder vormen de grotere kerngemeenten. In de regio...

Vacature VA midden Gelderland

Datum: 06 februari 2017
Veilig Thuis Midden Gelderland spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen.    Wij zijn per direct o...

Agenda

In goed vertrouwen

Datum: 16 mei 2017
Categorie: Agenda
Save the date! Op 27 september 2017 vindt van 12.00 tot 17.00 uur de tweede bestuurlijke  conferentie ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’ plaats. Een conferentie v...