De Meldcode KNMG kindermishandeling en huiselijk geweld

Bij een vermoeden van kindermishandeling doorloopt een arts het stappenplan van de KNMG Meldcode kindermishandeliing en huiselijk geweld. Vanaf 1-1-2019 geldt de vernieuwde Meldcode voorzien van een afwegingskader. (voor meer informatie www.knmg.nl) De vertrouwensarts van Veilig Thuis (tel: 0800-2000, 24/7 bereikbaar) kan een arts ondersteunen in het doorlopen van de stappenplan van de meldcode.

 

Bedreigende situaties

Indien sprake is van een ernstige bedreigende situatie voor het kind die onmiddellijk ingrijpen vereist, dan kan de arts de melding ook doen aan de Raad voor de Kinderbescherming. De arts vraagt zo mogelijk het kind en/of diens ouders om toestemming. De arts kan echter ook zonder toestemming melden wanneer en voor zover dit noodzakelijk is om de kindermishandeling onmiddellijk te voorkomen en/of te doen stoppen.

Kindermishandeling binnen een instelling

Een arts die werkzaam is in een instelling en op enigerlei wijze bekend is geworden dat een bij de instelling werkzame andere persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan kindermishandeling, stelt het bestuur van de instelling daarvan onverwijld in kennis. Wanneer dit in het belang van het kind wordt ingeschat kan ook in deze situatie overwogen worden een melding te doen bij Veilig Thuis.

Agenda

14 februari 2019: LECK congres; opzij,opzij,opzij. Maak plaats voor spoed en kindermishandeling.

Datum: 27 november 2018
Categorie: Agenda
Beste lezer,   Het organisatiecomité nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij het 5e congres van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) op donderdag 14 februari ...

Sexting en Grooming

Datum: 27 november 2018
Categorie: Agenda
Op 8 februari 2019 vindt er in Soesterberg een studiedag plaats met als onderwerp "Sexting en Grooming". De scholing wordt aangeboden door SaHa communicatie. voor meer informatie zie www.saha-communicatie.nl &nbs...

Boerhaave scholing 7 februari 2019

Datum: 27 november 2018
Categorie: Agenda
Op 7 februari 2019 biedt Boerhaave nascholing Leiden een scholing aan met als titel: "horen, zien en spreken; kindermishandeling en huiselijk geweld moet stoppen". Deze scholing is door de VVAK geaccrediteerd voor 7 ...

Behandeling van Traumagerelateerde dissociatie

Datum: 26 november 2018
Categorie: Agenda
Op 14 maart 2019 biedt uitgeverij Mens! een door de VVAK  met 6 algemene punten geaccrediteerde scholing aan: Een van de grootste uitdagingen bij het werken met een complexe dissociatieve stoornis is om een b...