Midden-Brabant zoekt een vertrouwensarts

 

Logo veilig thuis 

 

Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Werken bij Veilig Thuis betekent actief zijn in een sterk veranderende, variërende, uitdagende en innovatieve omgeving. Ben jij diegene die graag in dergelijke omgevingen werkt? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zoeken een:

Veilig Thuis Midden-Brabant is op zoek naar een vertrouwensarts met passie voor het stoppen en voorkomen van (herhaald) geweld en uitziet naar een uitdagende werkomgeving waarin intensief wordt samengewerkt met lokale teams, de medische keten, de veiligheidsketen en zorgaanbieders. Naast de reeds werkende vertrouwensarts zijn wij ter uitbreiding van deze functie de vacature ontstaan voor:

Vertrouwensarts

32-36 uur per week

Vacaturenummer 2018-05

 Organisatie en arbeidsomstandigheden:

Veilig Thuis is er voor iedereen. Burgers en professionals kunnen bij Veilig Thuis terecht voor advies, ondersteuning of het melden van (vermoedens van) alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Werken bij Veilig Thuis betekent dat je gedreven bent om samen met je collega’s, externe professionals en ketenpartners, situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling te onderzoeken en te zoeken naar mogelijkheden die leiden tot verbetering van de veiligheid van de cliënten. Bij Veilig Thuis werken experts op het gebied van allerlei vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de aanpak hiervan. Bij Veilig Thuis Midden-Brabant werken casemanagers in de front-office en de backoffice. Daarnaast zijn er gedragswetenschappers, een werkbegeleider, administratief medewerkers, een directiesecretaresse en een collega Vertrouwensarts werkzaam. De directeur en twee teammanagers vormen het managementteam.

De functie

Bij medische aspecten in zaken ben jij altijd betrokken en je werkt nauw samen met je collega Vertrouwensarts, gedragswetenschappers en werkbegeleider binnen het Team Inhoudelijke Ondersteuning (TIO). Daarnaast heb je een goede samenwerking met de vertrouwensartsen in Zuid-Nederland.

Als Vertrouwensarts heb je de volgende taken:

 • Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor collega medici die te kampen krijgen met moeilijke situaties waarin vermoedens spelen van geweld;
 • Je beoordeelt, op verzoek van collega (para)medici, casuïstiek en adviseert deze collega’s in de stappen die men kan nemen;
 • Je adviseert intern de casemanagers en gedragswetenschappers bij de interpretatie van medische gegevens in dossiers en over de te ondernemen vervolgstappen in een casus met medisch aanverwante problematiek; 
 • Je bewaakt mede de voortgang van het plan van aanpak en ondersteunt de casemanager op medische aspecten daarin;
 • Je analyseert, beoordeelt en interpreteert de medische problematiek van alle betrokkenen in het gezinssysteem;
 • Je stelt de mate waarin de gezondheidstoestand van het kind, de volwassenen en de ouderen bepalend is voor de totale problematiek vast;
 • Je doet medisch onderzoek indien dit noodzakelijk is voor het vaststellen en beoordelen van toegebracht lichamelijk letsel. Zo nodig schakel je externe specialisten in bijvoorbeeld bij seksueel geweld en voor forensische rapportage;
 • Je vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe in overleggen en voorlichtingen (o.a. in reguliere overleggen met ziekenhuizen en huisartsen);
 • Je neemt deel aan diverse multidisciplinaire overleggen zowel binnen als buiten de organisatie;
 • Je levert een belangrijke bijdrage in de beleids- en kennisontwikkeling op jouw eigen (medisch) expertisegebied;
 • Je verwijst, indien noodzakelijk, naar externe specialisten of consulteert medici buiten de organisatie;
 • Je doet namens Veilig Thuis aangifte bij de politie indien er een vermoeden is van een ernstig strafbaar feit. Daarbij respecteer je het beroepsgeheim van diegene die de medische informatie aanleverde;
 • Je registreert eigen werkzaamheden, maakt verslag op en stelt – zo nodig – rapportages op;
 • Je doet gedurende een aantal weken per jaar de ‘bereikbaarheidsdienst vertrouwensarts’ voor Zuid-Nederland (telefonische dienst avond- nachturen).

 Opleidings- en werkervaringseisen:

 • Geneeskundige opleiding bij voorkeur aangevuld met een opleiding e/o werkervaring als huisartsengeneeskunde, kindergeneeskunde, jeugdgezondheidszorg, spoedeisende geneeskunde, ouderengeneeskunde;
 • BIG registratie als basisarts of een van de bovengenoemde specialismen;
 • Kennis van omliggende (specialistische) vakgebieden, of daartoe bereid in te leren;
 • Kennis van alle vormen van geweld en van alle doelgroepen van Veilig Thuis, of daartoe bereid in te leren;
 • Basiskennis in forensische letselduiding, of daartoe bereid in te leren;
 • Kennis van ontwikkelingen en vaardigheden conform de daartoe gestelde accreditatie-eisen van de beroepsvereniging (VVAK);
 • Actuele registratie in het register van Vertrouwensartsen (VVAK) of daartoe bereid;
 • Bereid tot het periodiek volgen van intervisie en mentorschap door geregistreerde Vertrouwensartsen.
 • Bereid tot het voldoen aan scholingseisen gesteld door de VVAK.

Verder vragen we dat jij jezelf herkent in onderstaande persoonskenmerken:

  • Je hebt een krachtige en positieve uitstraling;
  • Je bent enthousiast en ‘eager to learn’;
  • Je hebt passie voor situaties waarin geweld een rol speelt in de afhankelijkheidsrelaties;
  • Je stelt vragen, bent rationeel en vraagt om feitelijke onderbouwing; Je bent stressbestendig;
  • Je bent flexibel en bereid tot overwerken als de situatie daarom vraagt;
 • Je kan een oordeel vormen op basis van relevante en concrete gegevens,
 • Je bent sociaal vaardig;
 • Je bent vaardig in het verstrekken van informatie en adviezen richting collega’s;
 • Je hebt het vermogen om te relativeren.

Wij bieden

Veilig Thuis biedt een dynamische omgeving, waarin veel nog in ontwikkeling is en je zelf initiatief kunt nemen. Als Vertrouwensarts word je optimaal ondersteund in de dagelijkse praktijk en in het volgen van scholing. Daarnaast werk je nauw samen met de andere Vertrouwensartsen in Brabant.

 Je wordt bij Veilig Thuis Midden-Brabant hiërarchisch aangestuurd door de Teammanager van het Team Inhoudelijke Ondersteuning. Veilig Thuis Midden-Brabant biedt een urencontract voor 32 uur per week. Daarnaast behoort een fulltime dienstverband in samenwerking en afstemming met Veilig Thuis Brabant Noordoost en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant tot de mogelijkheden.

 Het betreft in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd (1 jaar). Bij goed functioneren en bij ongewijzigde organisatieomstandigheden is er de intentie om het contract na uiterlijk 9 maanden om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd.

Rechtspositie conform CAO Jeugdzorg, schaal 12 (maximaal € 5.400,75 bruto per maand). Daarnaast kent de CAO een eindejaarsuitkering van 8,3%, een vakantietoeslag van 8% en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

 Procedure

Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij Lisette Huffmeijer, Vertrouwensarts,

0800-2000. Informatie over de procedure is te verkrijgen bij Margit Dekkers, 0800-2000. Voor informatie over Veilig Thuis Midden-Brabant zie www.veiligthuismiddenbrabant.nl.

Het is ook een mogelijk om een dag mee te lopen met de Vertrouwensarts.

 Sollicitatie

De reactie, vergezeld van een CV en motivatiebrief, kan voor 14 mei 2018 gemaild worden naar srekked.m.[antispam].@veiligthuismiddenbrabant.nl Dit onder vermelding van het vacaturenummer.

 

De vacature kun je ook hier downloaden:2018-05-vertrouwensarts-veilig-thuis-april-2018.pdf

 

 

Agenda

KAMG congres 2018

Datum: 08 oktober 2018
Categorie: Agenda
KAMG-congres 2018: Effectief communiceren over publieke gezondheid Effectief kennis overbrengen is lastig, zenden alleen is zeker niet genoeg en in deze tijd van dialoog en in...

KNMG congres: Minderjarigen als patient, 21 november

Datum: 08 oktober 2018
Categorie: Agenda
Op 21 november aanstaande KNMG congres "Minderjarigen als patient. Ethische en juridische kwesties bij de behandeling van kinderen". programma-en-uitnodiging-knmg-congres-minderjarigen-als-patient-2018v3.pdf

Scholing ouderenmishandeling 16 november 2018

Datum: 04 oktober 2018
Categorie: Agenda
Op 16 november aanstaande is er een VVAK scholing ouderenmishandeling. Meer informatie kunt u hier downloaden ouderenmishandeling-folder-lr-november-2018.pdf

U kunt zich nog aanmelden voor VVAK dag

Datum: 04 oktober 2018
Categorie: Agenda
U kunt zich nog aanmelden voor de geaccrediteerde VVAK-scholingsdag over het afwegingskader en risicozwangerschap. Meer informatie en aanmelden via ofni.[antispam].@vertrouwensartsen.nl Het progamma kunt u hier downloaden: prog...