Medisch Contact bericht over de nieuwe opleiding voor vertrouwensartsen

Geplaatst op 23-10-2020  -  Categorie: Nieuws

Vertrouwensartsen krijgen erkenning
Vertrouwensartsen zijn nu na hun opleiding nog steeds basisarts. Maar dat verandert nu de opleiding wordt vernieuwd en vertrouwensarts een erkend deskundigheidsgebied wordt binnen Maatschappij + Gezondheid.
Volgens bestuurslid Christel van Dijk van de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld (VVAK) is het een traject van járen geweest om erkenning te krijgen van het vak vertrouwensarts. Van Dijk: ‘Aanvankelijk is ingezet op een eigen erkende opleiding en registratie. Maar dat bleek onhaalbaar, omdat nieuwe specialismen of profielen in principe niet worden erkend door het College Geneeskundig Specialismen. Daarnaast hebben we het over een kleine beroepsgroep, bestaande uit ongeveer 75 personen. Uit zowel praktische als inhoudelijke overwegingen is het logischer om aan te sluiten bij de vernieuwde opleiding arts M+G. In september 2021 begint de nieuwe opleiding, die nu is ondergebracht bij de NSPOH en daardoor ook minder afhankelijk van of je al een baan hebt bij Veilig Thuis en van individueel maatwerk. De opleiding wordt daarmee geprofessionaliseerd.’
Jongere artsen
Met het aansluiten bij M+G hoopt de VVAK dat het vak ook aantrekkelijker wordt voor jongere artsen. Van Dijk: ‘Op dit moment stromen vooral meer ervaren artsen de opleiding in. Zij zijn bijvoorbeeld al werkzaam als huisarts of jeugdarts. De gemiddelde leeftijd van onze leden is 55 jaar en maar 15 procent is jonger dan 45 jaar. Dat tot nu toe weinig jonge artsen instromen, heeft te maken met een gebrek aan perspectief; basisarts blijven is voor weinig jonge artsen aantrekkelijk. Maar als je de volledige M+G-opleiding van vier jaar doet, heb je wel een opleiding tot erkend specialist. Daarnaast kun je dan later nog makkelijk switchen naar een ander profiel binnen de M+G.’
Van Dijk denkt dat er in de komende tijd ongeveer 25 nieuwe vertrouwensartsen nodig zijn. ‘Maar heel precies weten we dat nog niet. Het Capaciteitsorgaan is nu bezig met een raming naar de behoefte aan vertrouwensartsen. Dat is nog nooit eerder gedaan, omdat het geen erkend specialisme was.’
De bestaande vertrouwensartsen, die een driejarige opleiding hebben gedaan, worden niet automatisch als arts M+G geregistreerd. Volgens Van Dijk kunnen zij, als ze dat toch willen, een individueel opleidingsplan opstellen.’

 

http://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/vertrouwensartsen-krijgen-erkenning.htm


Agenda

Online VVAK studiedag + ledenvergadering

Datum: 25 januari 2021
Categorie: Agenda
Wat maakt dat we soms vastlopen met onze aanpak bij bepaalde groepen? Waar moeten we rekening mee houden? Hoe kunnen we onze aanpak verbeteren? De sprekers van vandaag helpen ons hiermee. Ze vergroten onze kennis over...

Landelijke Studiedag Drugs

Datum: 09 januari 2021
Categorie: Agenda
Landelijke studiedag ‘Drugs’ Dinsdag 2 februari 2021, Aristo Amsterdam en online   Het Leids Congresbureau organiseert op 2 februari 2021 een landelijke studiedag : Actuele info over gebruik en verslaving (party)d...

Save the date: LECK congres 4-2-2021 (VVAK geaccrediteerd)

Datum: 29 december 2020
Categorie: Agenda
Always look at the right side of life! Over kindermishandeling en wettelijke kwesties Het congres, dat op 4 februari 2021 online wordt gehouden, is bedoeld voor alle medische en juridische professionals die...

8 december 2020 informatiebijeenkomst 2 jarige opleiding voor vertrouwensartsen

Datum: 09 november 2020
Categorie: Agenda
Goed nieuws! In september 2021 start een nieuwe tweejarige opleiding voor vertrouwensartsen. Basisartsen en beginnend vertrouwensartsen kunnen dan een volledig gesubsidieerde opleiding volgen bij de NSPOH (Netherlan...