Oratie prof dr Elise van de Putte 6 juli 2018

Geplaatst op 28-06-2018  -  Categorie: Nieuws

Elise van de Putte benoemd tot hoogleraar

Hoogleraar Elise van de Putte: “Multidisciplinaire samenwerking is noodzakelijk”

“Alle kinderen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis kansen bieden is altijd mijn drijfveer geweest." Onlangs werd prof. dr. Elise van de Putte, kinderarts sociale pediatrie en medisch hoofd ambulante zorg bij het UMC, benoemd tot hoogleraar. Met haar nieuwe leerstoel Life Cycle Pediatrics gaat ze zich richten op de ontwikkeling van het kind in de volle breedte.

Elise van de Putte

Olievlek

Het vakgebied sociale kindergeneeskunde houdt Van de Putte al jaren bezig, als arts, wetenschapper en opleider. De benoeming tot hoogleraar geeft haar de kans om haar kennis op het gebied van pijn en chronische moeheid bij kinderen breder in te zetten, bijvoorbeeld bij kinderen met reuma, darmziekten en kanker. Van de Putte hoop dat het een olievlek wordt, waarbij langlopende onderzoeken gericht op het gehele welzijn van een kind heel gewoon worden.

Lees verder onder de foto.

Foto: Ed van Rijswijk

Healthy play, better coping

Als mede-onderzoeker is Van de Putte betrokken bij Healthy Play, Better Coping, een interdisciplinair onderzoeksproject van Dynamics of Youth. Dit project draait om de vragen: in hoeverre is de ontwikkeling van chronisch zieke kinderen afwijkend? En hoe kunnen we hun ontwikkeling gunstig beïnvloeden door bepaalde spelvormen aan te bieden? Hiervoor werkt Van de Putte samen met de Faculteit Diergeneeskunde en het Utrecht Centre for Game Research. “Dankzij deze samenwerking kom je echt op vernieuwende behandelmethoden, zoals het inzetten van de virtuele wereld. Een multidisciplinaire samenwerking is noodzakelijk om tot innovatie te komen”, vertelt Van de Putte.

Zorg houdt niet op als het kind het ziekenhuis verlaat en ook niet als het kind 18 jaar wordt.
Elise van de Putte
Medisch hoofd Ambulante Zorg, Kinderarts Sociale Pediatrie en onderzoeker
Foto: Ivar Pel
Foto: Ivar Pel

Verder kijken dan je eigen ziekenhuis

Van de Putte wil ook samenwerken met hulpverleners buiten het ziekenhuis. “Zorg houdt niet op als het kind het ziekenhuis verlaat en ook niet als het kind 18 jaar wordt. De levensloopbenadering vraagt hier ook om. Het is een uitdaging om dit verder vorm te geven, we staan nog maar aan het begin."

Foto: Kees Rutten
Foto: Kees Rutten

Kind bepaalt de agenda

Haar doel? “Dat zieke kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen en alle kansen krijgen.” Daarbij zal de agenda van het consult bij de dokter steeds meer bepaald worden door het kind zelf, verwacht Van de Putte. De door haar recent ontwikkelde ‘Kindtool 1.0’ maakt het voor kinderen mogelijk om aan hun dokter duidelijk te maken wat ze zelf belangrijk vinden. "Het kind is je eerste gesprekspartner."

De oratie van Van de Putte vindt plaats op 6 juli 2018.

Dynamics of Youth

Van de Putte is als onderzoeker verbonden aan Dynamics of Youth, een van de vier strategische thema’s van de Universiteit Utrecht. Dynamics of Youth verbindt excellent kinder- en jeugdonderzoek uit alle zeven faculteiten, en zoekt het antwoord op een cruciale vraag voor volgende generaties: hoe kunnen we onze kinderen helpen bij hun ontwikkeling tot gebalanceerde individuen, die zich succesvol kunnen handhaven in een snel veranderende omgeving?

 


Agenda