Zoeken

Column Medisch Contact: Buren merken huiselijk geweld vaker op doordat ze thuis zijn

24 mei 2020  -  Nieuws
Begin april vertelde vertrouwensarts in opleiding Janneke Witte, die werkt bij Veilig Thuis in Utrecht, dat het aanzienlijk stiller was dan normaal. Ook maakte ze zich zorgen over kinderen en volwassenen die nu veel meer tijd thuis doorbrengen in gespannen situaties.  ‘De afgelopen weken hebben professionals als leerkrachten en artsen weer meer contact met hun doelgroep en vaker hun zorgen met...

Artsencoalitie bezorgd om kwetsbare mensen

07 april 2020  -  Nieuws
Artsencoalitie bezorgd om kwetsbare mensen knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht-corona/artsencoalitie-bezorgd-om-kwetsbare-mensen.htm Oproep om actief hulp aan te bieden én hulp te zoeken 06 april 2020 Hoewel de cijfers (nog) niet uitwijzen dat huiselijk geweld tijdens de coronacrisis vaker voorkomt, maakt de Artsencoalitie kindermishandeling en huiselijk geweld zich grote zorgen ...

Medisch Contact "Vandaag op de werkvloer"

06 april 2020  -  Nieuws
Op verzoek van Medisch Contact heeft Janneke Witte meegewerkt aan de column "Vandaag op de werkvloer".Deze column is gestart om de invloed van Corona op het werk van artsen zichtbaar te maken. In dit geval een vertrouwensarts. Lees hieronder of ga naar onderstaande link: Janneke Witte is vertrouwensarts in opleiding bij Veilig Thuis in Utrecht. ‘Mijn werk is nu heel anders ingericht dan norma...

Reactie bestuur op publicatie in De Gelderlander 6 april 2019

06 april 2019  -  Nieuws
De beroepsvereniging van vertrouwensartsen werkzaam bij Veilig Thuis is zich bewust van de complexiteit van casuïstiek waar mogelijke onveiligheid van chronisch zieke kinderen aan de orde is. Deze complexiteit heeft onze voortdurende aandacht en leidt tot de ontwikkeling en borging van noodzakelijke expertise en richtlijnen. Hierbij zijn wij er terdege van bewust dat de impact van een Veilig Th...

Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019

02 januari 2019  -  Nieuws
Het Handelingsprotocol vormt een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en draagt bij aan het vergroten van eenduidigheid in het optreden van de VT’s. Voor de medewerkers van Veilig Thuis geeft dit protocol een duidelijke richtlijn voor hun handelen. Het betreft richtlijnen die algemeen geldend zijn voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor de gezinnen en hui...

Agenda

congres Wilsonbekwaamheid

Datum: 26 februari 2020
Categorie: Agenda
Op 2  september 2020 organiseert Medilex een congres over wilsonbekwaamheid. Het betreft het congres dat oorspronkelijk voor 1 april geagendeerd stond . De lokatie is gewijzigd: het congres zal nu plaatsvinden in  Lee...