Reactie bestuur op publicatie in De Gelderlander 6 april 2019

Geplaatst op 06-04-2019  -  Categorie: Nieuws

De beroepsvereniging van vertrouwensartsen werkzaam bij Veilig Thuis is zich bewust van de complexiteit van casuïstiek waar mogelijke onveiligheid van chronisch zieke kinderen aan de orde is. Deze complexiteit heeft onze voortdurende aandacht en leidt tot de ontwikkeling en borging van noodzakelijke expertise en richtlijnen. Hierbij zijn wij er terdege van bewust dat de impact van een Veilig Thuisonderzoek, ook op deze gezinnen groot is.

Des te zorgelijker is het dat wij met regelmaat zien dat de BVIKZ op sturende en juridiserende wijze bij een Veilig Thuis onderzoek betrokken zijn. Het gevolg hiervan is allereerst dat een zorgvuldige en noodzakelijke samenwerking en uitwisseling tussen betrokken behandelaren/artsen en Veilig Thuis ernstig wordt bemoeilijkt, wat niet in het belang is van de directbetrokkenen, kind(eren) en hun ouders. Daarnaast maken we met regelmaat mee dat de BVIKZ op  sturende en juridiserende wijze aanwezig is bij de gesprekken van Veilig Thuis met de kinderen en/of hun ouders waardoor de zeer noodzakelijke samenwerking en uitwisseling mogelijk niet tot stand kan komen, wat niet in het belang van de directbetrokkenen is.

Concluderend stellen wij dat, afgezien van de ongetwijfeld goede intenties van de BVIKZ, de aard van hun bemoeienis bij deze casuïstiek er toe leidt dat onze primair op zorg gerichte samenwerking tussen kind, ouders en Veilig Thuis regelmatig moeizaam of niet tot stand komt.
De VVAK is van mening dat wij onze wettelijke taak moet blijven uitvoeren en vindt het van belang hierover in gesprek te zijn met de overheid en onze werkgevers.

Namens het bestuur
Jolande Schoonenberg, voorzitter


Agenda

Congres: omgaan met verslaving in het sociale domein

Datum: 15 augustus 2019
Categorie: Agenda
Op 26 november 2019 wordt door Bohn Stafleu van Loghem een congres georganiseerd met als onderwerp: "omgaan met verslaving in het sociale domein". Verslaving komt steeds vakervoor en heeft veel gezichten. Tijdensdit ...

Studiedag VVAK najaar 2019

Datum: 15 augustus 2019
Categorie: Agenda
Op 31 oktober 2019 organiseert de VVAK haar tweejaarlijkse studiedag, die deze keer in het teken staat van de samenwerking tussen huisarts en vertrouwensarts. Inschrijven? Klik hier voor de link! Programma: Klik hie...

KAMG Congres 2019 22 november

Datum: 16 juli 2019
Categorie: Agenda
Artsen Maatschappij en Gezondheid beschermen en bevorderen hun gezondheid Onze samenleving kent veel kwetsbare groepen en personen. Hier iets aan doen, is een van de belangrijkste opgaven van artsen maatschappij en g...

Cursus: gezondheidsrecht voor zorgprofessionals

Datum: 16 mei 2019
Categorie: Agenda
In 2019 organiseert Medilex driemaal de cursus Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals. De cursus wordt door oud-deelnemers goed beoordeeld en aangeraden aan collega’s! Als zorgprofessional krijgt u tijdens uw w...