Reactie bestuur op publicatie in De Gelderlander 6 april 2019

Geplaatst op 06-04-2019  -  Categorie: Nieuws

De beroepsvereniging van vertrouwensartsen werkzaam bij Veilig Thuis is zich bewust van de complexiteit van casuïstiek waar mogelijke onveiligheid van chronisch zieke kinderen aan de orde is. Deze complexiteit heeft onze voortdurende aandacht en leidt tot de ontwikkeling en borging van noodzakelijke expertise en richtlijnen. Hierbij zijn wij er terdege van bewust dat de impact van een Veilig Thuisonderzoek, ook op deze gezinnen groot is.

Des te zorgelijker is het dat wij met regelmaat zien dat de BVIKZ op sturende en juridiserende wijze bij een Veilig Thuis onderzoek betrokken zijn. Het gevolg hiervan is allereerst dat een zorgvuldige en noodzakelijke samenwerking en uitwisseling tussen betrokken behandelaren/artsen en Veilig Thuis ernstig wordt bemoeilijkt, wat niet in het belang is van de directbetrokkenen, kind(eren) en hun ouders. Daarnaast maken we met regelmaat mee dat de BVIKZ op  sturende en juridiserende wijze aanwezig is bij de gesprekken van Veilig Thuis met de kinderen en/of hun ouders waardoor de zeer noodzakelijke samenwerking en uitwisseling mogelijk niet tot stand kan komen, wat niet in het belang van de directbetrokkenen is.

Concluderend stellen wij dat, afgezien van de ongetwijfeld goede intenties van de BVIKZ, de aard van hun bemoeienis bij deze casuïstiek er toe leidt dat onze primair op zorg gerichte samenwerking tussen kind, ouders en Veilig Thuis regelmatig moeizaam of niet tot stand komt.
De VVAK is van mening dat wij onze wettelijke taak moet blijven uitvoeren en vindt het van belang hierover in gesprek te zijn met de overheid en onze werkgevers.

Namens het bestuur
Jolande Schoonenberg, voorzitter


Agenda