Reactie bestuur op publicatie in De Gelderlander 6 april 2019

Geplaatst op 06-04-2019  -  Categorie: Nieuws

De beroepsvereniging van vertrouwensartsen werkzaam bij Veilig Thuis is zich bewust van de complexiteit van casuïstiek waar mogelijke onveiligheid van chronisch zieke kinderen aan de orde is. Deze complexiteit heeft onze voortdurende aandacht en leidt tot de ontwikkeling en borging van noodzakelijke expertise en richtlijnen. Hierbij zijn wij er terdege van bewust dat de impact van een Veilig Thuisonderzoek, ook op deze gezinnen groot is.

Des te zorgelijker is het dat wij met regelmaat zien dat de BVIKZ op sturende en juridiserende wijze bij een Veilig Thuis onderzoek betrokken zijn. Het gevolg hiervan is allereerst dat een zorgvuldige en noodzakelijke samenwerking en uitwisseling tussen betrokken behandelaren/artsen en Veilig Thuis ernstig wordt bemoeilijkt, wat niet in het belang is van de directbetrokkenen, kind(eren) en hun ouders. Daarnaast maken we met regelmaat mee dat de BVIKZ op  sturende en juridiserende wijze aanwezig is bij de gesprekken van Veilig Thuis met de kinderen en/of hun ouders waardoor de zeer noodzakelijke samenwerking en uitwisseling mogelijk niet tot stand kan komen, wat niet in het belang van de directbetrokkenen is.

Concluderend stellen wij dat, afgezien van de ongetwijfeld goede intenties van de BVIKZ, de aard van hun bemoeienis bij deze casuïstiek er toe leidt dat onze primair op zorg gerichte samenwerking tussen kind, ouders en Veilig Thuis regelmatig moeizaam of niet tot stand komt.
De VVAK is van mening dat wij onze wettelijke taak moet blijven uitvoeren en vindt het van belang hierover in gesprek te zijn met de overheid en onze werkgevers.

Namens het bestuur
Jolande Schoonenberg, voorzitter


Agenda

Seksueel gedrag en Seksueel misbruik

Datum: 04 juni 2019
Categorie: Agenda
Op 25 juni 2019 biedt de GGD Hollands Midden in samenwerking met Veilig Thuis Hollands Midden een scholingsdag aan met als titel Seksueel gedrag en Seksueel misbruik.  Doel: Het aanbieden van kennis aan vertrouwe...

Cursus: gezondheidsrecht voor zorgprofessionals

Datum: 16 mei 2019
Categorie: Agenda
In 2019 organiseert Medilex driemaal de cursus Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals. De cursus wordt door oud-deelnemers goed beoordeeld en aangeraden aan collega’s! Als zorgprofessional krijgt u tijdens uw w...

AJN/NVK dag 2019

Datum: 14 april 2019
Categorie: Agenda
Op 20 en 21 juni 2019 vindt er een gezamelijke scholing van de AJN en de NVK plaats onder de titel "jeudarts en kinderarts, samen optrekken". het betreft een avondprogramma op 20 juni en een dagprogramma op 21 juni, ...