Reactie VVAK op uitzending Een Vandaag dd 9 september 2017

Geplaatst op 12-09-2017  -  Categorie: Nieuws

Reactie op uitzending Een Vandaag dd 9 september 2017

Vanuit het bestuur willen we een duidelijk standpunt innemen ten aanzien van deze uitzending.

De VVAK staat voor haar leden en herkent zich niet in de beeldvorming die in de uitzending werd neergezet. Hiermee wordt bedoeld dat onze werkwijze inclusief van die van de collega die in de uitzending werd genoemd, niet overeenkomt met het beeld wat door EenVandaag werd geschetst.

 

Onze beroepsvereniging is een wetenschappelijke vereniging die zich onder andere bezighoudt met het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen, zowel binnen als buiten de beroepsgroep respectievelijk Veilig Thuis. Zo ook de richtlijn PCF (Pediatric Condition Falsification), die is ontwikkeld in samenwerking met onder andere de Nederlandse vereniging van Kindergeneeskunde (NVK). Tevens is er een nauwe samenwerking met het OM en de Raad voor de Kinderbescherming omtrent dit onderwerp. Het volgen van de VVAK richtlijn PCF is toetsbaar in klacht- en tuchtrechtprocedures. Daarnaast is er een interne monitor PCF. Wij blijven daarom aandacht vragen voor deze specifieke vorm van kindermishandeling en vertrouwen erop dat de professionals en particulieren ons bij vermoedens en signalen zullen blijven vinden. En hierbij het belang van kinderen die slachtoffer zijn van deze vorm van kindermishandeling zullen laten prevaleren. Hierbij willen wij als beroepsgroep benadrukken dat zowel het aantonen als het uitsluiten van PCF van groot belang is en een expertise met wettelijke bevoegdheden vereist die gelegen is bij de vertrouwensartsen, in nauwe samenwerking met de andere medische professionals.

Wellicht is het goed de aanpak van deze onderzoeken door vertrouwensartsen binnen het kader van Veilig Thuis op hoofdlijnen te schetsen. PCF is een nauw omschreven vorm van kindermishandeling. De criteria aan de hand waarvan wij deze vorm van kindermishandeling onderzoeken zijn nauw omschreven conform de eisen die aan een richtlijn voor artsen worden gesteld. De term PCF is vanaf 2007 in Nederland in de plaats gekomen van de term Munchaussen by proxy. Zoals voor elke vorm van kindermishandeling geldt, is het van belang de definiering zo helder mogelijk te hebben. Munchaussen by proxy is van oorsprong een diagnose bij de pleger, meestal de moeder. PCF is een vorm van kindermishandeling en daarmee nooit een diagnose. Vertrouwensartsen baseren hun onderzoek op basis van informatie van het betrokken gezin en professionals binnen en buiten het medisch veld. Bij het vaststellen of uitsluiten van PCF speelt de medische diagnostiek uiteraard een grote rol. Deze diagnostiek gebeurt door de behandelaren zelf. De informatie van niet-medici zoals bijv. scholen en kinderdagverblijven is voor het onderzoek ook van groot belang. De besluitvorming gebeurt in alle gevallen in een multidisciplinair overleg. Er is nooit sprake van een enkele vertrouwensarts die een onderzoek alleen doet.

Het doel van ons onderzoek is om de veiligheid voor het kind tot stand te brengen op basis van de aard en de ernst van de mishandeling. In die zin is ons onderzoek van een geheel andere orde dan een strafrechtelijk onderzoek gericht op bewijsvoering. Feitelijkheid en objectivering is echter van groot belang in een Veilig Thuis onderzoek. Termen als beschuldigen en veroordelen zijn geen onderdeel van onze aanpak. Als vertrouwensartsen van Veilig Thuis lukt het in heel veel gevallen om in de samenwerking met het gezin en hulpverlening de veiligheid tot stand te brengen. In een kleiner aantal gevallen betrekken wij de Raad voor de Kinderbescherming of het strafrecht. Dat geldt ook voor PCF zaken.

 

Namens het bestuur

Jolande Schoonenberg voorzitter VVAK


Agenda

VVAK studiedag 12 oktober 2017

Datum: 05 september 2017
Categorie: Agenda
  VVAK studiedag 12 oktober 2017:   "De vertrouwensarts en jeugdigen met speciale zorg behoeften"   Geaccrediteerde scholingsdag voor vertrouwensartsen Veilig Thuis en overige belangstellende art...

LECK congres 5 oktober 2017

Datum: 03 september 2017
Categorie: Agenda
Op 5 oktober aanstaande is er een LECK scholingsdag in Rotterdam. U kunt het programma hier downloaden:   programma-leck-scholingsdag-05-10-2017.pdf  

KAMG congres24 november

Datum: 01 september 2017
Categorie: Agenda
      Vrijdag 24 november 2017 | 8.45 - 16.45 uur NBC Congrescentrum, Nieuwegein De wetenschappelijke ve...

In goed vertrouwen

Datum: 16 mei 2017
Categorie: Agenda
Save the date! Op 27 september 2017 vindt van 12.00 tot 17.00 uur de tweede bestuurlijke  conferentie ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’ plaats. Een conferentie v...