Reactie VVAK op uitzending Een Vandaag dd 9 september 2017

Geplaatst op 12-09-2017  -  Categorie: Nieuws

Algemene reactie nav EenVandaag

Wat EenVandaag op zaterdag 9 september jl. heeft laten zien is schrijnend. Dat de bemoeienis van onder andere vertrouwensartsen door deze gezinnen als onveilig wordt ervaren, vindt de VVAK ernstig. Als vertrouwensartsen zijn we er juist voor de veiligheid van het kind. Wij zullen verder onderzoeken waar dit op gebaseerd is. Daarbij hebben we aandacht voor continue verbetering daar waar dat noodzakelijk is. Graag nodigen wij u uit om te rageren via

info@ vertrouwensartsen.nl

De VVAK is een beroepsvereniging, dus een wetenschappelijke vereniging die zich onder andere bezighoudt met het ontwikkelen van richtlijnen en convenanten en wetenschappelijk onderzoek, zowel binnen als buiten de beroepsgroep (respectievelijk Veilig Thuis). Zo ook de richtlijn PCF (Pediatric Condition Falsification), die is ontwikkeld in samenwerking met onder andere de Nederlandse vereniging van Kindergeneeskunde (NVK). Hierin zijn criteria opgenomen die ervoor zorg dragen dat de conclusie PCF op goede gronden kan worden vastgsteld of worden verworpen. Het volgen van de VVAK richtlijn PCF is toetsbaar in klacht- en tuchtrechtprocedures. Tevens is er indien de ernst hierom vraagt, een nauwe samenwerking met het OM en de Raad voor de Kinderbescherming omtrent dit onderwerp. Wij vragen aandacht voor deze specifieke vorm van kindermishandeling die als andere vormen bij slachtoffers ernstige schade aanricht. Wij vertrouwen erop dat professionals en particulieren ons bij vermoedens en signalen zullen blijven vinden en de samenwerking met ons aangaan. En bij een vermoeden van PCF de belangen van kinderen zullen laten prevaleren. Een onderzoek van een vermoeden van kindermishandeling vraagt om specifieke expertise en wettelijke bevoegdheden die aanwezig zijn bij vertrouwensartsen.

De aanpak van een onderzoeken door een vertrouwensartsen binnen het kader van Veilig Thuis is op hoofdlijnen als volgt. PCF is een nauw omschreven vorm van kindermishandeling. De term PCF is vanaf 2007 in Nederland in de plaats gekomen van de term Munchaussen by proxy. Zoals voor elke vorm van kindermishandeling geldt, is het van belang de definiering zo helder mogelijk te hebben. Munchaussen by proxy is van oorsprong een diagnose bij de pleger, meestal de moeder. PCF is een vorm van kindermishandeling en daarmee nooit een diagnose. De criteria aan de hand waarvan wij deze vorm van kindermishandeling onderzoeken zijn nauw omschreven conform de eisen die aan een richtlijn voor artsen worden gesteld. Vertrouwensartsen baseren hun onderzoek op basis van informatie afkomstig van het betrokken gezin en professionals binnen en buiten het medisch veld. Bij het vaststellen of uitsluiten van PCF speelt de medische diagnostiek uiteraard een grote rol. Deze diagnostiek is afkomstig van de behandelaren van het betrokken kind/kinderen. De informatie van niet-medici zoals bijv. scholen en kinderdagverblijven is voor het onderzoek ook van groot belang. De besluitvorming gebeurt in alle gevallen in een multidisciplinair overleg. Er is nooit sprake van een enkele vertrouwensarts die een onderzoek alleen doet.

Het doel van ons onderzoek is om de veiligheid voor het kind tot stand te brengen op basis van de aard en de ernst van de mishandeling. In die zin is ons onderzoek van een geheel andere orde dan een strafrechtelijk onderzoek gericht op bewijsvoering. Feitelijkheid en objectivering is echter van groot belang in een Veilig Thuis onderzoek. Termen als beschuldigen en veroordelen zijn geen onderdeel van onze werkwijze en benadering. Als vertrouwensartsen van Veilig Thuis lukt het in heel veel gevallen om in de samenwerking met het gezin en hulpverlening de veiligheid tot stand te brengen. In een kleiner aantal gevallen betrekken wij de Raad voor de Kinderbescherming of het strafrecht. Dat geldt ook voor PCF zaken.

 

Namens het bestuur

Jolande Schoonenberg voorzitter VVAK

 


Agenda

LECK Congres 4 oktober 2018

Datum: 04 september 2018
Categorie: Agenda
PROGRAMMA LECK SCHOLINGSDAG MET VERTROUWENSARTSEN Voor aanmelden zie www.LECK.nu Datum: Donderdag 4 oktober 2018Tijd: 14.00-18.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)Locatie: UMCU Utrecht, Matthias van GeunsgebouwBolognalaa...

Save the date: VVAK-dag donderdag 11 oktober 2018

Datum: 23 maart 2018
Categorie: Agenda
De najaars VVAK schlolingsdag is op donderdag 11 oktober 2018 in de Amershof te Amersfoort. Het onderwerp en de sprekers zijn nog niet bekend. Via deze site houden we u op de hoogte.

VVAK geaccrediteerde NVK scholing Obesitas 15 maart 2018

Datum: 22 februari 2018
Categorie: Agenda
  15 maart 2018, Madurodam, Den Haag   NVK Jubileumsymposium Obesitas ‘Obesitas, een groot probleem klein maken en klein houden’! Obesitas is een toenemend p...