Reactie VVAK op uitzending Een Vandaag dd 9 september 2017

Geplaatst op 12-09-2017  -  Categorie: Nieuws

Algemene reactie nav EenVandaag

Wat EenVandaag op zaterdag 9 september jl. heeft laten zien is schrijnend. Dat de bemoeienis van onder andere vertrouwensartsen door deze gezinnen als onveilig wordt ervaren, vindt de VVAK ernstig. Als vertrouwensartsen zijn we er juist voor de veiligheid van het kind. Wij zullen verder onderzoeken waar dit op gebaseerd is. Daarbij hebben we aandacht voor continue verbetering daar waar dat noodzakelijk is. Graag nodigen wij u uit om te rageren via

info@ vertrouwensartsen.nl

De VVAK is een beroepsvereniging, dus een wetenschappelijke vereniging die zich onder andere bezighoudt met het ontwikkelen van richtlijnen en convenanten en wetenschappelijk onderzoek, zowel binnen als buiten de beroepsgroep (respectievelijk Veilig Thuis). Zo ook de richtlijn PCF (Pediatric Condition Falsification), die is ontwikkeld in samenwerking met onder andere de Nederlandse vereniging van Kindergeneeskunde (NVK). Hierin zijn criteria opgenomen die ervoor zorg dragen dat de conclusie PCF op goede gronden kan worden vastgsteld of worden verworpen. Het volgen van de VVAK richtlijn PCF is toetsbaar in klacht- en tuchtrechtprocedures. Tevens is er indien de ernst hierom vraagt, een nauwe samenwerking met het OM en de Raad voor de Kinderbescherming omtrent dit onderwerp. Wij vragen aandacht voor deze specifieke vorm van kindermishandeling die als andere vormen bij slachtoffers ernstige schade aanricht. Wij vertrouwen erop dat professionals en particulieren ons bij vermoedens en signalen zullen blijven vinden en de samenwerking met ons aangaan. En bij een vermoeden van PCF de belangen van kinderen zullen laten prevaleren. Een onderzoek van een vermoeden van kindermishandeling vraagt om specifieke expertise en wettelijke bevoegdheden die aanwezig zijn bij vertrouwensartsen.

De aanpak van een onderzoeken door een vertrouwensartsen binnen het kader van Veilig Thuis is op hoofdlijnen als volgt. PCF is een nauw omschreven vorm van kindermishandeling. De term PCF is vanaf 2007 in Nederland in de plaats gekomen van de term Munchaussen by proxy. Zoals voor elke vorm van kindermishandeling geldt, is het van belang de definiering zo helder mogelijk te hebben. Munchaussen by proxy is van oorsprong een diagnose bij de pleger, meestal de moeder. PCF is een vorm van kindermishandeling en daarmee nooit een diagnose. De criteria aan de hand waarvan wij deze vorm van kindermishandeling onderzoeken zijn nauw omschreven conform de eisen die aan een richtlijn voor artsen worden gesteld. Vertrouwensartsen baseren hun onderzoek op basis van informatie afkomstig van het betrokken gezin en professionals binnen en buiten het medisch veld. Bij het vaststellen of uitsluiten van PCF speelt de medische diagnostiek uiteraard een grote rol. Deze diagnostiek is afkomstig van de behandelaren van het betrokken kind/kinderen. De informatie van niet-medici zoals bijv. scholen en kinderdagverblijven is voor het onderzoek ook van groot belang. De besluitvorming gebeurt in alle gevallen in een multidisciplinair overleg. Er is nooit sprake van een enkele vertrouwensarts die een onderzoek alleen doet.

Het doel van ons onderzoek is om de veiligheid voor het kind tot stand te brengen op basis van de aard en de ernst van de mishandeling. In die zin is ons onderzoek van een geheel andere orde dan een strafrechtelijk onderzoek gericht op bewijsvoering. Feitelijkheid en objectivering is echter van groot belang in een Veilig Thuis onderzoek. Termen als beschuldigen en veroordelen zijn geen onderdeel van onze werkwijze en benadering. Als vertrouwensartsen van Veilig Thuis lukt het in heel veel gevallen om in de samenwerking met het gezin en hulpverlening de veiligheid tot stand te brengen. In een kleiner aantal gevallen betrekken wij de Raad voor de Kinderbescherming of het strafrecht. Dat geldt ook voor PCF zaken.

 

Namens het bestuur

Jolande Schoonenberg voorzitter VVAK

 


Agenda

KAMG congres 2018

Datum: 08 oktober 2018
Categorie: Agenda
KAMG-congres 2018: Effectief communiceren over publieke gezondheid Effectief kennis overbrengen is lastig, zenden alleen is zeker niet genoeg en in deze tijd van dialoog en in...

KNMG congres: Minderjarigen als patient, 21 november

Datum: 08 oktober 2018
Categorie: Agenda
Op 21 november aanstaande KNMG congres "Minderjarigen als patient. Ethische en juridische kwesties bij de behandeling van kinderen". programma-en-uitnodiging-knmg-congres-minderjarigen-als-patient-2018v3.pdf

Scholing ouderenmishandeling 16 november 2018

Datum: 04 oktober 2018
Categorie: Agenda
Op 16 november aanstaande is er een VVAK scholing ouderenmishandeling. Meer informatie kunt u hier downloaden ouderenmishandeling-folder-lr-november-2018.pdf

U kunt zich nog aanmelden voor VVAK dag

Datum: 04 oktober 2018
Categorie: Agenda
U kunt zich nog aanmelden voor de geaccrediteerde VVAK-scholingsdag over het afwegingskader en risicozwangerschap. Meer informatie en aanmelden via ofni.[antispam].@vertrouwensartsen.nl Het progamma kunt u hier downloaden: prog...