Reactie VVAK op uitzending Een Vandaag dd 9 september 2017

Geplaatst op 12-09-2017  -  Categorie: Nieuws

Algemene reactie nav EenVandaag

Wat EenVandaag op zaterdag 9 september jl. heeft laten zien is schrijnend. Dat de bemoeienis van onder andere vertrouwensartsen door deze gezinnen als onveilig wordt ervaren, vindt de VVAK ernstig. Als vertrouwensartsen zijn we er juist voor de veiligheid van het kind. Wij zullen verder onderzoeken waar dit op gebaseerd is. Daarbij hebben we aandacht voor continue verbetering daar waar dat noodzakelijk is. Graag nodigen wij u uit om te rageren via

info@ vertrouwensartsen.nl

De VVAK is een beroepsvereniging, dus een wetenschappelijke vereniging die zich onder andere bezighoudt met het ontwikkelen van richtlijnen en convenanten en wetenschappelijk onderzoek, zowel binnen als buiten de beroepsgroep (respectievelijk Veilig Thuis). Zo ook de richtlijn PCF (Pediatric Condition Falsification), die is ontwikkeld in samenwerking met onder andere de Nederlandse vereniging van Kindergeneeskunde (NVK). Hierin zijn criteria opgenomen die ervoor zorg dragen dat de conclusie PCF op goede gronden kan worden vastgsteld of worden verworpen. Het volgen van de VVAK richtlijn PCF is toetsbaar in klacht- en tuchtrechtprocedures. Tevens is er indien de ernst hierom vraagt, een nauwe samenwerking met het OM en de Raad voor de Kinderbescherming omtrent dit onderwerp. Wij vragen aandacht voor deze specifieke vorm van kindermishandeling die als andere vormen bij slachtoffers ernstige schade aanricht. Wij vertrouwen erop dat professionals en particulieren ons bij vermoedens en signalen zullen blijven vinden en de samenwerking met ons aangaan. En bij een vermoeden van PCF de belangen van kinderen zullen laten prevaleren. Een onderzoek van een vermoeden van kindermishandeling vraagt om specifieke expertise en wettelijke bevoegdheden die aanwezig zijn bij vertrouwensartsen.

De aanpak van een onderzoeken door een vertrouwensartsen binnen het kader van Veilig Thuis is op hoofdlijnen als volgt. PCF is een nauw omschreven vorm van kindermishandeling. De term PCF is vanaf 2007 in Nederland in de plaats gekomen van de term Munchaussen by proxy. Zoals voor elke vorm van kindermishandeling geldt, is het van belang de definiering zo helder mogelijk te hebben. Munchaussen by proxy is van oorsprong een diagnose bij de pleger, meestal de moeder. PCF is een vorm van kindermishandeling en daarmee nooit een diagnose. De criteria aan de hand waarvan wij deze vorm van kindermishandeling onderzoeken zijn nauw omschreven conform de eisen die aan een richtlijn voor artsen worden gesteld. Vertrouwensartsen baseren hun onderzoek op basis van informatie afkomstig van het betrokken gezin en professionals binnen en buiten het medisch veld. Bij het vaststellen of uitsluiten van PCF speelt de medische diagnostiek uiteraard een grote rol. Deze diagnostiek is afkomstig van de behandelaren van het betrokken kind/kinderen. De informatie van niet-medici zoals bijv. scholen en kinderdagverblijven is voor het onderzoek ook van groot belang. De besluitvorming gebeurt in alle gevallen in een multidisciplinair overleg. Er is nooit sprake van een enkele vertrouwensarts die een onderzoek alleen doet.

Het doel van ons onderzoek is om de veiligheid voor het kind tot stand te brengen op basis van de aard en de ernst van de mishandeling. In die zin is ons onderzoek van een geheel andere orde dan een strafrechtelijk onderzoek gericht op bewijsvoering. Feitelijkheid en objectivering is echter van groot belang in een Veilig Thuis onderzoek. Termen als beschuldigen en veroordelen zijn geen onderdeel van onze werkwijze en benadering. Als vertrouwensartsen van Veilig Thuis lukt het in heel veel gevallen om in de samenwerking met het gezin en hulpverlening de veiligheid tot stand te brengen. In een kleiner aantal gevallen betrekken wij de Raad voor de Kinderbescherming of het strafrecht. Dat geldt ook voor PCF zaken.

 

Namens het bestuur

Jolande Schoonenberg voorzitter VVAK

 


Agenda

Congres: omgaan met verslaving in het sociale domein

Datum: 15 augustus 2019
Categorie: Agenda
Op 26 november 2019 wordt door Bohn Stafleu van Loghem een congres georganiseerd met als onderwerp: "omgaan met verslaving in het sociale domein". Verslaving komt steeds vakervoor en heeft veel gezichten. Tijdensdit ...

Studiedag VVAK najaar 2019

Datum: 15 augustus 2019
Categorie: Agenda
Op 31 oktober 2019 organiseert de VVAK haar tweejaarlijkse studiedag, die deze keer in het teken staat van de samenwerking tussen huisarts en vertrouwensarts. De studiedag wordt voorafgegaan door een ALV. Lokatie is...

Scholingsmiddag LECK 10 oktober 2019

Datum: 08 augustus 2019
Categorie: Agenda
Het LECK organiseert opnieuw een scholingsmiddag:dit jaar vindt de scholingsdag plaats op donderdag 10 oktober en de locatie is het AMC. De middag is geaccrediteerd door de VVAK met 3 punten, nr. 2019-19. Het onderwe...

KAMG Congres 2019 22 november

Datum: 16 juli 2019
Categorie: Agenda
Artsen Maatschappij en Gezondheid beschermen en bevorderen hun gezondheid Onze samenleving kent veel kwetsbare groepen en personen. Hier iets aan doen, is een van de belangrijkste opgaven van artsen maatschappij en g...