VVAK-dag 21 maart 2017

Geplaatst op 19-02-2017  -  Categorie: Agenda

De wetenschappelijke vergadering van de VVAK in het voorjaar van 2017 vindt plaats op dinsdag 21 maart 2017. Lokatie: De Soesterduinen in Soest.

Het onderwerp van deze scholingsdag is bekend: handelen van vertrouwensartsen rondom vermoedens van seksueel misbruik bij kinderen en jeugdigen . 

11.15-12.00   Judith Bosman, vertrouwensarts en forensisch arts (tot voorkort) bij de FPKM in Utrecht.

Judith  is de voorzitter van de commissie die  de VVAK richtlijn Seksueel misbruik heeft ontwikkeld. Judith zal ons een overzicht geven van de richtlijn voor vertrouwensartsen en wat de positie is van de VVAK richtlijn ten opzichte van de NVK richtlijn van mei 2016. Ook zal zij een specifiek onderwerp nader belichten, namelijk de samenwerking met de forensische geneeskunde bij de diverse leeftijdsgroepen en de mogelijkheden voor behandeling van daders.

 

12.00 -12.45  dr. Sonja Brilleslijper-Kater, orthopedagogisch specialist kindermishandeling AMC. Onderwerp: diagnostiek seksueel misbruik bij jonge kinderen 0-4 jaar. Welke observaties kunnen helpen bij jonge kinderen om een vermoeden van seksueel misbruik te bevestigen of ontkrachten. Het gebruik van de SKPI (Sexual Knowledge Picture Instrument) en vooral de interpretatie van het interview. Over leeftijds (in)adequate seksuele kennis, leeftijds(in)adequate reacties, intrinsieke en instrumentele verhalen, geheimen en disclosures.   

12.45 -13.30 lunch

 13.30 -14.30  Laura Menenti, coördinator-onderzoeker voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De Nationaal Rapporteur onderzoekt de effectiviteit van de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. Veilig Thuis heeft hierin een spilfunctie. Niet alleen voor het verkrijgen van veiligheid en het organiseren van hulp voor slachtoffers; ook voor de signalering, vervolging en het opstarten van behandeling van daders. Laura Menenti bespreekt het belang van evidence-based beslissen in de keten

14.30.-15.15 Floris van der Star, jeugd- en zedenrechercheur politie: wat kan de politie doen na een aangifte en hoe werkt de politie samen met VT, kinderarts en forensisch arts? De bedoeling van deze lezing is om de vertrouwensarts handvaten te bieden bij o.a. het veilig stellen van eventuele sporen en het doen van aangifte.

 15.15-15.30  Pauze

15.30-16.30 Lonneke Broekhuizen, therapeut van de Viersprong: over MST-PSB : multisysteem therapie bij problematisch seksueel gedrag. In de dagelijkse praktijk van VT worden door burgers en professionals veel vragen gesteld over kinderen met problematisch seksueel gedrag. Deze kinderen vormen een risicogroep waarbij seksueel geweld, fysieke mishandeling en emotionele en pedagogische verwaarlozing veel voorkomen. Er is nog weinig expertise in Nederland (wel in o.a. de VS) in de mogelijkheden voor begeleiding en behandeling van deze kinderen en hun families. De Viersprong is daarin een pionier. MST-PSB is ontwikkeld en toegesneden op de behandeling van jongeren die ernstige seksueel grensoverschrijdende gedragsproblemen tonen. PSB wordt net als MST uitgevoerd in de natuurlijke leefomgeving van de jongere. Deze intensieve behandeling is gericht op de onderliggende factoren van ernstige seksuele gedragsproblemen, voorkomt uithuisplaatsing, verbetert de veiligheid voor slachtoffer, jongere en samenleving, verbetert het sociale gedrag van de jongere en vermindert het risico op herhaling van het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ingegaan zal worden op de theoretische achtergrond en bewezen werkzaamheid van deze methode, als ook op praktijkervaringen vanuit de Viersprong met de toepassing van MST-PSB

16.30-17.00 Plenaire discussie inclusief de mogelijkheid om casuïstiek in te brengen. In samenwerking met Judith Bosman  en Alice Schutte,  auteurs van de VVAK richtlijn.

 

17.00 – 17.15 Hoe nu verder? Centrale afsluiting van de dag door de scholingscommissie

 

Toegang voor VVAK leden is gratis en leden kunnen zich aanmelden via het leden login gedeelte van de website. Voor artsen die geen VVAK lid zijn zal een bijdrage van 75 euro worden gevraagd. Co-assistenten die een coschap lopen bij Veilig Thuis zijn ook va harte welkom. De niet-leden kunnen zich aanmelden via ofni.[antispam].@vertrouwensartsen.nl

Gezien het onderwerp zijn de OVJ's welkom op deze scholingsdag. Tevens zijn er enkele plaatsen beschikbaar voor specifieke medewerkers van Veilig Thuis, na overleg met de scholingscommissie van de VVAK.

Meer info: negnilohcs.[antispam].@vertrouwensartsen.nl


Agenda

Congres: omgaan met verslaving in het sociale domein

Datum: 15 augustus 2019
Categorie: Agenda
Op 26 november 2019 wordt door Bohn Stafleu van Loghem een congres georganiseerd met als onderwerp: "omgaan met verslaving in het sociale domein". Verslaving komt steeds vakervoor en heeft veel gezichten. Tijdensdit ...

KAMG Congres 2019 22 november

Datum: 16 juli 2019
Categorie: Agenda
Artsen Maatschappij en Gezondheid beschermen en bevorderen hun gezondheid Onze samenleving kent veel kwetsbare groepen en personen. Hier iets aan doen, is een van de belangrijkste opgaven van artsen maatschappij en g...

Cursus: gezondheidsrecht voor zorgprofessionals

Datum: 16 mei 2019
Categorie: Agenda
In 2019 organiseert Medilex driemaal de cursus Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals. De cursus wordt door oud-deelnemers goed beoordeeld en aangeraden aan collega’s! Als zorgprofessional krijgt u tijdens uw w...